Hoàn thành nội dung sau: Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới ………..


 • Câu hỏi:

  Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới ………..

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Vi phạm dân sự là hành vi vi phạm pháp luật, xâm phạm tới quan hệ tải sản và quan hệ nhân thân.

  Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ