Một ngọn hải đăng đặt tại vị trí (A) cách bờ biển một khoảng (AB = 4left( {km} right)). Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí (C) cách (B) một khoảng (BC = 7left( {km} right)). Người canh hải đăng phải chèo thuyền từ vị trí (A) đến vị trí (M) trên bờ biển với vận tốc (6left( {km/h} right)) rồi đi xe đạp từ (M) đến (C) với vận tốc (10left( {km/h} right)) (hình vẽ bên). Xác định khoảng cách từ (M) đến (C) để người đó đi từ (A) đến (C) là nhanh nhất.. – Sách ToánMột ngọn hải đăng đặt tại vị trí (A) cách bờ biển một khoảng (AB = 4left( {km} right)). Trên bờ biển có một cái kho ở vị trí (C) cách (B) một khoảng (BC = 7left( {km} right)). Người canh hải đăng phải chèo thuyền từ vị trí (A) đến vị trí (M) trên bờ biển với vận tốc (6left( {km/h} right)) rồi đi xe đạp từ (M) đến (C) với vận tốc (10left( {km/h} right)) (hình vẽ bên). Xác định khoảng cách từ (M) đến (C) để người đó đi từ (A) đến (C) là nhanh nhất.. – Sách Toán – Học toánLink Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ