Một số sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 10 cuốn, 14 cuốn và 20 cuốn thì vừa đủ. Biết số sách trong khoảng từ 250 đến 400 cuốn. Tính số sách đó.


 • Câu hỏi:

  Một số sách khi xếp thành từng bó 8 cuốn, 10 cuốn, 14 cuốn và 20 cuốn thì vừa đủ. Biết số sách trong khoảng từ 250 đến 400 cuốn. Tính số sách đó.

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Số sách đã cho là bội chung của 8, 10, 14, 20 và thuộc khoảng từ 250 đến 400.

  (begin{aligned} &text { Ta có: } 8=2^{3} ; quad 10=2.5 ; quad 14=2.7 ; quad 20=2^{2} .5 . \ &Rightarrow B C N N(8,10,14,20)=2^{3} .5 .7=280\ &Rightarrow B C (8,10,14,20)={0;280;560;…} end{aligned})

  Bội chung thuộc khoảng từ 250 đến 400 của 8, 10, 14 và 20 là 280.

  Vậy số sách đã cho là 280 cuốn. 

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ