Năm 1953, Milơ và Urây đã làm thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết


 • Câu hỏi:

  Năm 1953, Milơ và Urây đã làm thí nghiệm để kiểm tra giả thuyết “các hợp chất hữu cơ đơn giản đầu tiên trên trái đất có thể được tổng hợp bằng con đường hóa học từ hợp chất vô cơ và nguồn năng lượng sấm sét, núi lửa, tia tử ngoại”, chất nào sau đây không có trong thí nghiệm của Milơ và Urây:

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chất không có trong thí nghiệm của Milo và Uray là photpho.

  Đáp án cần chọn là: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ