Nêu khái niệm chuỗi thức ăn?


 • Câu hỏi:

  Nêu khái niệm chuỗi thức ăn?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Chuỗi thức ăn là một dãy gồm nhiều loài sinh vật có quan hệ dinh dưỡng với nhau.

  Đáp án cần chọn là: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ