Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp; có 11 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?


 • Câu hỏi:

  Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp; có 11 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng bao nhiêu?

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  *Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt N bằng

  Số lần xuất hiện mặt N : Tổng số lần tung đồng xu

  *Xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng

  Số lần xuất hiện mặt S : Tổng số lần tung đồng xu

  Nếu tung một đồng xu 25 lần liên tiếp; có 11 lần xuất hiện mặt S thì xác suất thực nghiệm xuất hiện mặt S bằng: (frac{11}{25})

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ