Người nào không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình gây ra cho người khác và xã hội?


 • Câu hỏi:

  Người nào không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình gây ra cho người khác và xã hội?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: B

  Người không có năng lực trách nhiệm pháp lý không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình gây ra cho người khác và xã hội.

  Đáp án B • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ