Oh dear, the light ____ all night.


 • Câu hỏi:

  Oh dear, the light ____ all night.

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.

  Đáp án đúng: A

  Trời ơi, ánh sáng đã thiêu rụi cả đêm. • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ