Quá trình hình thành loài mới là gì?


 • Câu hỏi:

  Quá trình hình thành loài mới là gì?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Loài mới được đánh dấu khi có sự cách li sinh sản với quần thể gốc

  Đáp án cần chọn là: D



 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ