[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 3: Những cái tên


Nói với bạn về tên của em theo gợi ý

[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 3: Những cái tên

Đáp án chi tiết:

  • Tên của em là Minh Hạnh. 
  • Bố đã đặt tên này cho em.
  • Minh Hạnh có nghĩa là thông minh và hạnh phúc.

1. Đọc: Những cái tên

1. Khi đặt tên, cha mẹ ước ao điều gì cho con?

2. Dòng thơ nào trong khổ thơ 3 cho thấy cái tên cha mẹ đặt rất đáng quý?

3. Cái tên nhắc bạn nhỏ điều gì?

4. Em cần giới thiệu tên mình với ai? Khi nào?

Đáp án chi tiết:

1. Khi đặt tên, cha mẹ ước ao cho con những điều đẹp đẽ.

2. Dòng thơ trong khổ thơ 3 cho thấy cái tên cha mẹ đặt rất đáng quý: Tên cùng em ra đường, Tên theo em đến lớp.

3. Cái tên nhắc bạn nhỏ làm người tốt.

4. Em cần giới thiệu tên mình với người khác vào lần đầu gặp gỡ.

2. Viết: Có chí thì nên.

3. Cách viết các từ ngữ ở thẻ màu xanh và thẻ màu hồng có gì khác nhau? Vì sao?

[Sách chân trời] Soạn tiếng việt 2 tập 1 bài 3: Những cái tên

Đáp án chi tiết:

Cách viết các từ ngữ ở thẻ màu xanh viết thường, còn thẻ màu hồng viết hoa chữ cái đầu. Vì ở thẻ màu hồng là tên riêng.

4. Thực hiện các yêu cầu dưới đây

a) Tìm các tên riêng có trong bài thơ Những cái tên.

b) Viết tên 2 bạn trong lớp

Đáp án chi tiết:

a) Các tên riêng có trong bài thơ Những cái tên: Minh Nguyệt, Hiền Thảo, Tuấn Dũng, Phương Mai.

b) Viết tên 2 bạn trong lớp: Trần Ngọc Diệp, Nguyễn Công Danh.

Nói với người thân về tên của một vài bạn trong lớp.

Đáp án chi tiết:

  • Trần Ngọc Diệp: chiếc lá ngọc ngà và kiêu sa.
  • Nguyễn Cát Tường: niềm vui, điềm lành, sự thịnh vượng.
  • Phạm Thành Đạt: sự nghiệp thành công.
  • Trịnh Tuấn Kiệt: người xuất chúng trong thiên hạ.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ