[Sách kết nối] Soạn tiếng việt 2 bài: Chuyện bốn mùa


Đọc

Trả lời câu hỏi

1. Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm?

2. Theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu?

3. Dựa vào bài học, nói tên mùa phù hợp với mỗi trang

Bốn nàng tiên tượng trưng cho những mùa nào trong năm? Theo nàng tiên mùa hạ, vì sao thiếu nhi thích mùa thu

4. Vì sao bà Đất nói cả bốn nàng tiên đều có ích và đáng yêu?

Bài làm:

Trả lời câu hỏi

1. Bốn nàng tiên tượng trưng cho mùa xuân, mùa hạ, mùa thu, mùa đông.

2. Theo nàng tiên mùa hạ, thiếu nhi thích mùa thu vì “không có mùa thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ”. 

3. Dựa vào bài học, nói tên mùa phù hợp với mỗi tranh:

  • Bức tranh 1: mùa xuân
  • Bức tranh 2: mùa đông
  • Bức tranh 3: mùa hè
  • Bức tranh 4: mùa xuân

4. Bà Đất nói cả 4 nàng tiên đều đáng yêu vì: Xuân làm cho cây lá tươi tốt. Hạ cho trái ngọt, hoa thơm. Thu làm cho trời xanh cao, học sinh chờ ngày tựu trường. Đông về ấp ủ mầm sống để xuân về cây cối đâm chồi nảy lộc. 

Luyện tập

1. Câu nào dưới đây là câu nêu đặc điểm:

a. Bốn nàng tiên cầm tay nhau trò chuyện

b. Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

2. Trò chơi hỏi nhanh, đáp đúng

Mùa xuân có gì             Mùa xuân có……

Bài làm:

1. Câu nêu đặc điểm: Các cháu đều có ích, đều đáng yêu.

2. Trò chơi hỏi nhanh, đáp đúng

Mùa xuân có gì?           

-> Mùa xuân có cây cối đâm chồi này lộc

Nói và nghe

1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh:

 Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh.

Bài làm:

1. Dựa vào tranh và câu hỏi gợi ý, nói về nội dung của từng tranh:

  • Bức tranh 1: Nàng tiên mùa đông nói với nàng tiên mùa xuân: Chị là người sung sướng nhất, ai cũng yêu chị. Chị về cây nào cũng đâm chồi nảy lộc.
  • Bức tranh 2: Theo nàng xuân, vườn cây đào mùa hạ đơm trái ngọt.
  • Bức tranh 3: Nàng tiên mùa hạ nói với nàng tiên mùa thu: Thiếu nhi thích em thu nhất. Không có thu làm sao có đêm trăng rằm rước đèn, phá cỗ,…
  • Bức tranh 4: Nàng tiên mùa thu thủ thỉ với nàng tiên mùa đông: Có em mới có bập bùng bên bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn.

2. Kể lại từng đoạn của câu chuyện theo tranh:

Đông cầm tay Xuân bảo:

– Chị là người sung sướng nhất. Ai cũng yêu chị. Chị về, cây nào cũng đâm chổi nảy lộc.

Xuân nói:

– Nhưng nhờ có em Hạ, cây trong vườn mới đơm trái ngọt, học sinh mới được nghỉ hè.

Nàng Hạ nói với em Thu

-Thế mà thiếu nhi lại thích em Thu nhất. Không có Thu, làm sao có đêm trăng rằm rước đên, phá cỗ,…

Giọng buồn buốn, Đông nói:

– Chỉ có em là chẳng ai yêu.

Thu đặt tay lên vơi Đông, thủ thì:

–  Có em mới có bập bùng bếp lửa nhà sàn, mọi người mới có giấc ngủ ấm trong chăn.Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ