Sau giờ học trên lớp, Bình (người dân tộc Kinh) giảng bài cho H’Rê (người dân tộc Ê Đê). Hành vi của Bình thể hiện?


 • Câu hỏi:

  Sau giờ học trên lớp, Bình (người dân tộc Kinh) giảng bài cho H’Rê (người dân tộc Ê Đê). Hành vi của Bình thể hiện?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Sau giờ học trên lớp, Bình (người dân tộc Kinh) giảng bài cho H’Rê (người dân tộc Ê Đê). Hành vi của Bình thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc.

  Đáp án A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ