Số 15 được viết thành số La Mã là:Câu hỏi: Số 15 được viết thành số La Mã là: A. VVV B. VX C. XV D. IIIII   Lời giải tham khảo: Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới. Trắc nghiệm môn Toán lớp 3 Đáp án đúng: C Số 15 được viết thành số …Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ