Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức C4H6 là


 • Câu hỏi:

  Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức C4H

   

  Lời giải tham khảo:

  Hãy chọn trả lời đúng trước khi xem đáp án và lời giải bên dưới.
  Đáp án đúng: B

  Số đồng phân cấu tạo, mạch hở ứng với công thức phân tử C4H6

  CH≡C-CH2 -CH3 , CH3 -C≡C-CH3

  CH2=CH-CH=CH2 , CH2 =C=CH-CH3 • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ