So sánh: (frac{-8}{3}) và (frac{4}{-7})Câu hỏi: So sánh: (frac{-8}{3}) và (frac{4}{-7}) A. (frac{-8}{3}) = (frac{4}{-7}) B. (frac{-8}{3})< (frac{4}{-7}) C. (frac{-8}{3}) > (frac{4}{-7}) D. Không so sánh được Lời giải tham khảo: Đáp án đúng: B Ta có: (frac{4}{-7})=(frac{-4}{7})= (frac{(-4).3}{7.1})= (frac{-12}{21}) (frac{-8}{3})= (frac{(-8).7}{3.7})= (frac{-56}{21}) Vì 12 < 56 nên -12 > -56. Do đó (frac{-12}{21}) > (frac{-56}{21}) Vậy (frac{-8}{3})< (frac{4}{-7}) …Link Hoc va de thi 2021

Chuyển đến thanh công cụ