Theo quy định của pháp luật, khi tham gia kinh doanh, chủ thể không cần phải thực hiện công việc nào sau đây?


 • Câu hỏi:

  Theo quy định của pháp luật, khi tham gia kinh doanh, chủ thể không cần phải thực hiện công việc nào sau đây?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Theo quy định của pháp luật, khi tham gia kinh doanh, chủ thể không cần phải thực hiện công việc từ thiện.

  Đáp án C • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ