Tỉ lệ giới tính là gì?


 • Câu hỏi:

  Tỉ lệ giới tính là?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Tỉ lệ giới tính là tỉ số giữa số lượng cá thể đực và cá thể cái trong quần thể

  Đáp án cần chọn là: A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ