Tìm số tự nhiên x biết ​(begin{aligned} & {left( {3x + 2} right)^3} = 8 end{aligned} )


 • Câu hỏi:

  Tìm số tự nhiên x biết (begin{aligned} & {left( {3x + 2} right)^3} = 8 end{aligned} )

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: C

  Ta có

  (begin{aligned} & {left( {3x + 2} right)^3} = 8\ & {left( {3x + 2} right)^3} = {2^3}\ & 3x + 2 = 2\ & 3x = 2 – 2\ & 3x = 0\ & x = 0:3\ & x = 0 end{aligned} )

  Chọn C

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ