Tổng số mặt, số cạnh và số đỉnh của một hình lập phương là:


 • Câu hỏi:

  Tổng số mặt, số cạnh và số đỉnh của một hình lập phương là:

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Hình lập phương có (6) mặt, (8) đỉnh và 12 cạnh nên tổng số cạnh, mặt đỉnh là: (6 + 8 + 12 = 26).

  Chọn A.

  ADSENSE • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ