Văn bản của trường học không trái với văn bản của Sở giáo dục là thể hiện đặc trưng nào?


 • Câu hỏi:

  Văn bản của trường học không trái với văn bản của Sở giáo dục là thể hiện đặc trưng nào?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Văn bản của trường học không trái với văn bản của Sở giáo dục là thể hiện đặc trưng: chặt chẽ về hình thức.

  Đáp án D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ