Việc xử lí người vi phạm pháp luật căn cứ vào đâu?


 • Câu hỏi:

  Việc xử lí người vi phạm pháp luật căn cứ vào đâu?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: D

  Việc xử lí người vi phạm pháp luật căn cứ vào tính chất, mức độ nguy hiểm của hành vi và hậu quả do hành vi đó gây ra.

  Đáp án D • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ