Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới vào năm nào?


 • Câu hỏi:

  Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới vào năm nào?

   

  Lời giải tham khảo:

  Đáp án đúng: A

  Vào năm 2007 Việt Nam đã chính thức trở thành thành viên của Tổ chức Thương mại thế giới (SGK/9, địa lí 12 cơ bản).

  => Chọn A • Link Hoc va de thi 2021

  Chuyển đến thanh công cụ